Kasmet per baltą gruodžio tylą baltom peteliškėm per pasaulį skrenda šventiniai linkėjimai ir nutupia artimų žmonių širdyse… Kalėdos ir Naujieji metai – tai šiltų jausmų, malonių staigmenų ir nuoširdžių stebuklų metas… Linksmų švenčių!
SB „Putinas” valdyba 

Sveiki,
Nuo 2023-10-19 bus užsuktas vasarinis vandentiekis.
Vasarinio vandens čiaupus žiemos periodu palikite atsuktus.
SB Putinas valdyba

Susirinkimas dėl ryšio bokšto

DĖMESIO!!!!

Š/m spalio 08 d. (sekmadieni) 11val. pavėsinėje prie
Neries įvyks S.B. „Putinas” visuotonis susirinkimas
SUSIRINKIMAS
Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas
vyks ta pačia tvarka spalio mėn. 22 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl esamo interneto bokšto esančio SB „Putinas”
  teritorijoje atnaujinimo darbų. t.y. naujo bokšto statymo.  Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti iki 2023-10-01
  tel. 8 674 322 18
  el. paštas: putinas.valai@gmail.com.
  Sodininkų bendija „Putinas” valdyba

SUSIRINKIMAS 2023

DĖMESIO!!!!

Š/m liepos 15 d. (šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks S.B. „Putinas” visuotinis ataskaitinis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka liepos mėn. 29 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Revizijos komisijos išvados apie 2022 m. S.B. „Putinas” valdybos ūkine, finansinę veiklą.
 2. S.B. „Putinas” valdybos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
 3. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2023/2024 m. svarstymas ir tvirtinimas.
 4. S.B. „Putinas” sodininkų nario mokesčio 2023 m. nustatymas ir tvirtinimas.
 5. Naujų narių priėmimas į S.B. „Putinas”.
 6. 1,2 % pajamų mokesčio panaudojimas.
 7. S.B. „Putinas” vandentiekio vamzdynų renovacija.
 8. S. B. „Putinas” vandens bokšto renovacija.
 9. UAB „Bitė” pasiūlymas keisti esamą interneto bokštą į naują bokštą su geresniu internetu.
 10. O. Semionavo prašymo išpirkti įsiterpusį sklypą svarstymas.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
tel. 8 674 322 18
el. paštas: putinas.valai@gmail.com.

Sodininkų bendija „Putinas” valdyba

Vandens paleidimas

SB “ Putinas” 2023 04 26 bus atliekamas pakartotis vasarinio vandens paleidimas, prašome užsukti visus vandens kranelius savo sklypo ribose.
Jeigu pastebėsite vandens nuotekį praneškite telefonu.
SB “Putinas” valdyba

Sniego valymas

Sveiki,
2022 12 09 planuojame valyti SB Putinas teritorijoje esančius kelius, todėl prašome nepalikti automobilių važiuojamojoje kelio dalyje ar šalia kelio tam kad patogiau ir švariau pavyktų išvalyti kelius.
Ačiū už supratingumą.

Pagarbiai,
Martynas Urbanovičius
SB „Putinas” valdybos pirmininkas
Tel.: 8 674 64004
putinas.valai@gmail.com

Vandens išjungimas

Vasarinio vandens siurblys bus išjungtas 2022-10-21.Vandens bokštas pilnas vandens. Likusį vandenį vandens tiekimo sistemoje išleisime sekmadienį, 2022-10-23. 

Pagarbiai,
Martynas Urbanovičius
SB „Putinas” valdybos pirmininkas
Tel.: 8 674 64004
putinas.valai@gmail.com
www.sbputinas.lt

SUSIRINKIMAS 2022

Š/m. liepos mėn. 9 d.(šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks  S.B. “Putinas” visuotinis ataskaitinis – rinkiminis
SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka liepos mėn. 23 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Revizijos komisijos išvados apie 2021m. S. B. „Putinas“ valdybos ūkinę , finansinę veiklą.
2. S. B. „Putinas“ valdybos 2021m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
3. S. B. „Putinas“ valdybos rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
4. S. B. „Putinas“ pirmininko rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
5. Revizijos komisijos rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
6. Pajamų, išlaidų sąmatos 2022/2023m. svarstymas ir tvirtinimas.
7. S. B. „Putinas“sodininkų  nario mokesčio 2022m. nustatymas ir tvirtinimas.
8. Naujų narių priėmimas į S. B. „Putinas“.
9. 1,2% pajamų mokesčio panaudojimas.
10. Dėl vandens gręžinio įrengimo.
11. UAB „TeleTower“ pasiūlymas keisti  UAB „Mezon“  anteną.
12. O. Semionovos prašymo, išsipirkti įsiterpusį sklypą, svarstymas.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
Tel: 8 674 64004,
el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba

Joninės 2022

Trakų raj. Valų kaimo bendruomenė ,,Neris” kartu su Rykantų universaliu daugiafunkciu centru sveikina visus su artėjančia Joninių-Rasos švente ir kviečia bendraminčius, draugus, bendruomenes atvykti prie Stirnių piliakalnio šalia Saidės upelio birželio 23 d. (ketvirtadienį) 20.00 val. ir švęsti šventę pagal mūsų protėvių papročius.

Žengsime pro Rasos šventės vartus į šventinę erdvę. Kviesime pažinti šią šventę per kupoliavimą, vainikų pynimą, įvairius burtus, žaidimus, vandens šaltinių, augmenijos lankymus bei jų pažinimus, palydėsime visi kartu saulę ir užkursime aukurą ant Stirnių piliakalnio, uždegsime laužus ir kupoles, plukdysime vainikus bei dainuosime šiai šventei skirtas dainas ir šoksime šokius.

Trakų raj. Valų kaimo bendruomenė ,,Neris”