Susirinkimas 2020

DĖMESIO,

Š/m. birželio mėn. 20 d.(šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks  S/B “Putinas” visuotinis ataskaitinis
SUSIRINKIMAS.

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka
liepos mėn. 4d.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. S.B. „Putinas“ valdybos pirmininkės ataskaita.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Pajamų, išlaidų sąmatos 2020/2021m. svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Sodininkų mokesčio 2020m. nustatymas.
  5. S.B. „Putinas“ turto aprašo tvirtinimas.
  6. Naujų narių priėmimas.
  7.  M.D. Aukštuolienės prašymas.
  8. 2% pajamų mokesčio panaudojimas.
  9. Dėl vandens gręžinio įrengimo.
  10. Einamieji klausimai. 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
Tel: 867464004,
el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba