SUSIRINKIMAS 2021

Š/m. liepos mėn. 17 d.(šeštadienį) 10 val. pavėsinėje prie Neries įvyks  S/B. “Putinas”visuotinis ataskaitinis
SUSIRINKIMAS.

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka liepos mėn. 31 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

S.B. „Putinas“ valdybos 2020m ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.

  1. Revizijos komisijos išvados apie 2020m. bendrijos ūkinę , finansinę veiklą.
  2. Pajamų, išlaidų sąmatos 2021/2022m. svarstymas ir tvirtinimas.
  3. Sodininkų mokesčio 2021m. nustatymas.
  4. Naujų narių priėmimas.
  5. 2% pajamų mokesčio panaudojimas.
  6. Dėl vandens gręžinio įrengimo.
  7. Kiti klausimai.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
Tel: 8 674 64004,
el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

Į susirinkimą prašom ateiti su kaukėmis ir laikytis
 Covid -19 apribojimų taisyklių.

S.B.”Putinas” valdyba