SUSIRINKIMAS 2022

Š/m. liepos mėn. 9 d.(šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks  S.B. “Putinas” visuotinis ataskaitinis – rinkiminis
SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka liepos mėn. 23 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Revizijos komisijos išvados apie 2021m. S. B. „Putinas“ valdybos ūkinę , finansinę veiklą.
2. S. B. „Putinas“ valdybos 2021m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
3. S. B. „Putinas“ valdybos rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
4. S. B. „Putinas“ pirmininko rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
5. Revizijos komisijos rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
6. Pajamų, išlaidų sąmatos 2022/2023m. svarstymas ir tvirtinimas.
7. S. B. „Putinas“sodininkų  nario mokesčio 2022m. nustatymas ir tvirtinimas.
8. Naujų narių priėmimas į S. B. „Putinas“.
9. 1,2% pajamų mokesčio panaudojimas.
10. Dėl vandens gręžinio įrengimo.
11. UAB „TeleTower“ pasiūlymas keisti  UAB „Mezon“  anteną.
12. O. Semionovos prašymo, išsipirkti įsiterpusį sklypą, svarstymas.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
Tel: 8 674 64004,
el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba