SUSIRINKIMAS 2023

DĖMESIO!!!!

Š/m liepos 15 d. (šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks S.B. „Putinas” visuotinis ataskaitinis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka liepos mėn. 29 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Revizijos komisijos išvados apie 2022 m. S.B. „Putinas” valdybos ūkine, finansinę veiklą.
  2. S.B. „Putinas” valdybos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
  3. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2023/2024 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  4. S.B. „Putinas” sodininkų nario mokesčio 2023 m. nustatymas ir tvirtinimas.
  5. Naujų narių priėmimas į S.B. „Putinas”.
  6. 1,2 % pajamų mokesčio panaudojimas.
  7. S.B. „Putinas” vandentiekio vamzdynų renovacija.
  8. S. B. „Putinas” vandens bokšto renovacija.
  9. UAB „Bitė” pasiūlymas keisti esamą interneto bokštą į naują bokštą su geresniu internetu.
  10. O. Semionavo prašymo išpirkti įsiterpusį sklypą svarstymas.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
tel. 8 674 322 18
el. paštas: putinas.valai@gmail.com.

Sodininkų bendija „Putinas” valdyba