Susirinkimas dėl ryšio bokšto

DĖMESIO!!!!

Š/m spalio 08 d. (sekmadieni) 11val. pavėsinėje prie
Neries įvyks S.B. „Putinas” visuotonis susirinkimas
SUSIRINKIMAS
Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas
vyks ta pačia tvarka spalio mėn. 22 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl esamo interneto bokšto esančio SB „Putinas”
  teritorijoje atnaujinimo darbų. t.y. naujo bokšto statymo.  Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti iki 2023-10-01
  tel. 8 674 322 18
  el. paštas: putinas.valai@gmail.com.
  Sodininkų bendija „Putinas” valdyba