Jūsų parama SB „Putinas”

Dėkojame visiems skyrusiems 1-2% paramą sodų bendrijai „Putinas”

2017m. SB „Putinas” sąskaita pasipildė 188 EUR.
2018m. SB „Putinas” sąskaita pasipildė 159 EUR.
2019m. SB „Putinas” sąskaita pasipildė 397 EUR.

Susirinkime buvome nusprendę, kad šias lėšas naudosime sniego valymui bendrijos vidaus keliuose. Praeitą žiemą daug sniego nebuvo, valyti nereikėjo, tai visi šie pinigai yra sutaupyti.

Visada laukiame pasiūlymų, kaip racionaliai juos panaudoti SB „Putinas” infrastruktūros gerinimui – visi siūlymai bus svarstomi artimiausiame susirinkime.

Primename, kad šiais metais jūs taip pat galite skirti 1,2% paramą nuo jau sumokėto pajamų mokesčio sumos.

Kviečiame visus bendrijos narius, sodininkus, gyventojus ir visus kitus palaikančius asmenis prisidėti prie mūsų visų gerovės.

SB „Putinas” valdyba